Đặt vé tàu hỏa tuyến Hà Nội - Đà Nẵng

 

BẢNG GIỜ TÀU: HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

SE 19

TN 1

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

20.10

13.10

ĐÀ NẴNG

11.26

13.00

01.28

22.25

12.20

06.49

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG

                                                                            Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 1

406

471

615

 

 

 

978

916

761

1099

1031

SE 3

415

566

628

 

 

 

981

917

781

1104

1036

SE 5

401

566

609

 

 

 

891

835

694

1001

941

SE 7

401

566

609

 

 

 

891

835

694

1001

941

SE 19

195

460

600

 

 

 

975

915

755

1100

1030

TN 1

318

394

485

 

 

 

921

884

751

986

963

 

BẢNG GIỜ TÀU: ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE2

SE4

SE6

SE8

SE20

TN2

ĐÀ NẴNG

12.31

13.58

02.47

22.44

18.40

08.15

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

12.33

03.30

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI

                                                                              Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 2

406

471

615

 

 

 

978

916

761

1099

1031

SE 4

415

566

628

 

 

 

981

917

781

1104

1036

SE 6

401

566

609

 

 

 

891

835

694

1001

941

SE 8

401

566

609

 

 

 

891

835

694

1001

941

SE 20

195

460

600

 

 

 

975

915

755

1100

1030

TN 2

318

394

485

 

 

 

921

884

751

986

963

Ghi chú các ký hiệu:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2
GP: ghế phụ

 
Hotline 24/7: Mr.Cường
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 huycuong_travel huycuongtourist
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top