Đặt vé tàu hỏa tuyến Hà Nội - Huế

 

BẢNG GIỜ TÀU: HÀ NỘI – HUẾ

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

SE 19

SE17

TN 1

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

20.10

20.40

13.10

HUẾ

08.48

10.27

22.42

19.47

09.42

11.17

03.39

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: HÀ NỘI – HUẾ

                                                                         Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 1

353

411

535

 

 

 

891

835

694

1001

941

SE 3

361

491

546

 

 

 

891

834

709

1005

943

SE 5

351

406

531

 

 

 

805

754

627

905

851

SE 7

351

406

531

 

 

 

805

754

627

905

851

SE 19

345

400

525

 

 

 

890

835

685

1000

940

TN 1

277

343

421

 

 

 

841

806

684

899

878

 

BẢNG GIỜ TÀU: HUẾ - HÀ NỘI

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE2

SE4

SE6

SE8

SE20

TN2

HUẾ

15.23

16.39

05.31

01.28

21.26

12.06

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

12.33

03.30

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: HUẾ - HÀ NỘI

                                                                         Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 2

353

411

535

 

 

 

 

891

835

694

1001

SE 4

361

491

546

 

 

 

 

891

834

709

1005

SE 6

351

406

531

 

 

 

 

805

754

627

905

SE 8

351

406

531

 

 

 

 

805

754

627

905

SE 20

345

400

525

 

 

 

 

890

835

685

1000

TN 2

277

343

421

 

 

 

 

841

806

684

899

Ghi chú các ký hiệu:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2
GP: ghế phụ

 
Hotline 24/7: Mr.Cường
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 huycuong_travel huycuongtourist
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top