Đặt vé tàu hỏa tuyến Hà Nội - Lào Cai

 

BẢNG GIỜ TÀU: HÀ NỘI – LÀO CAI

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SP 1

SP 3

SP 5 (DỰ BỊ)

SP 7

LC 3

LC 5 (DỰ BỊ)

LC 7 (DỰ BỊ)

HÀ NỘI

21.10

21.50

19.00

20.25

6.10

22.35

23.05

LÀO CAI

05.30

06.25

03.30

04.50

15.56

4.40

5.28

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: HÀ NỘI – LÀO CAI

                                                                                Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnLT

AnLT

K4 ỐP GỖ

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

T1

T2

SP 1

-

-

-

-

-

-

645

645

 

 

SP 3

-

-

-

525

495

435

645

645

 

 

SP 5

-

280

295

525

495

435

645

645

 

 

SP 7

-

280

295

525

495

435

645

645

 

 

LC 1

145

250

265

490

460

405

595

645

 

 

LC 3

122

200

222

-

-

-

-

-

 

 

 
BẢNG GIỜ TÀU: LÀO CAI - HÀ NỘI

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SP 2

SP 4

SP 6 (DỰ BỊ)

SP 8

LC 4

LC 6 (DỰ BỊ)

LC 8 (DỰ BỊ)

LÀO CAI

19.35

20.20

20.55

18.50

9.50

18.05

22.10

LONG BIÊN

 

 

6.45

 

 

 

7.25

HÀ NỘI

04.10

05.20

6.57

3.52

20.15

3.20

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: LÀO CAI - HÀ NỘI

                                                                               Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnLT

AnLT

K4 ỐP GỖ

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

T1

T2

SP 2

-

-

-

-

-

-

645

645

 

 

SP 4

-

-

-

525

495

435

645

645

 

 

SP 6

-

280

295

525

495

435

645

645

 

 

SP 8

-

280

295

525

495

435

645

645

 

 

LC 2

145

250

265

490

460

405

595

645

 

 

LC 4

122

200

222

-

-

-

-

-

 

 

 

Ghi chú các ký hiệu:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2
GP: ghế phụ

 
Hotline 24/7: Mr.Cường
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 huycuong_travel huycuongtourist
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top