Đặt vé tàu hỏa tuyến Hà Nội - Nha Trang

 

BẢNG GIỜ TÀU: HÀ NỘI – NHA TRANG

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

TN 1

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

13.10

NHA TRANG

21.14

22.04

11.36

08.27

17.43

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: HÀ NỘI – NHA TRANG

                                                                            Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 1

617

777

1013

 

 

 

1554

1455

1296

1746

1641

SE 3

683

931

1034

 

 

 

1629

1524

1296

1835

1721

SE 5

661

768

1003

 

 

 

1539

1441

1197

1729

1624

SE 7

661

768

1003

 

 

 

1539

1441

1197

1729

1624

TN 1

521

643

791

 

 

 

1551

1485

1261

1658

1619

 

BẢNG GIỜ TÀU: NHA TRANG - HÀ NỘI

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE2

SE4

SE6

SE8

TN2

NHA TRANG

12.31

13.58

02.47

22.44

08.15

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

03.30

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: NHA TRANG - HÀ NỘI

                                                                           Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 2

617

777

1013

 

 

 

1554

1455

1296

1746

1641

SE 4

683

931

1034

 

 

 

1629

1524

1296

1835

1721

SE 6

661

768

1003

 

 

 

1539

1441

1197

1729

1624

SE 8

661

768

1003

 

 

 

1539

1441

1197

1729

1624

TN 2

521

643

791

 

 

 

1551

1485

1261

1658

1619

 

Ghi chú các ký hiệu:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2
GP: ghế phụ

 
Hotline 24/7: Mr.Cường
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 huycuong_travel huycuongtourist
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top