Đặt vé tàu hỏa tuyến Hà Nội - Quảng Bình

 

BẢNG GIỜ TÀU + GIÁ VÉ HÀ NỘI – ĐỒNG HỚI

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

SE 19

TN 1

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

20.10

13.10

ĐỒNG HỚI

05.35

07.25

19.22

16.21

06.24

00.19

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: HÀ NỘI – ĐỒNG HỚI

                                                                                      Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 1

269

312

407

 

 

 

624

584

485

702

560

SE 3

275

375

416

 

 

 

624

584

497

702

660

SE 5

266

308

401

 

 

 

562

525

436

631

591

SE 7

266

308

401

 

 

 

562

525

436

631

591

SE 19

260

305

395

 

 

 

620

585

480

700

660

TN 1

212

262

322

 

 

 

587

562

477

629

612

 

BẢNG GIỜ TÀU: ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE 2

SE 4

SE 6

SE 8

SE 20

TN 2

HÀ NỘI

18.30

19.37

09.01

04.35

00.34

15.15

ĐỒNG HỚI

04.50

05.30

19.58

15.33

12.33

03.30

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI

                                                                                     Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 2

269

312

407

 

 

 

624

584

485

702

560

SE 4

275

375

416

 

 

 

624

584

497

702

660

SE 6

266

308

401

 

 

 

562

525

436

631

591

SE 8

266

308

401

 

 

 

562

525

436

631

591

SE 20

260

305

395

 

 

 

620

585

480

700

660

TN 2

212

262

322

 

 

 

587

562

477

629

612

 
Ghi chú các ký hiệu:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2
GP: ghế phụ

 
Hotline 24/7: Mr.Cường
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 huycuong_travel huycuongtourist
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top