Đặt vé tàu hỏa tuyến Hà Nội - Sài Gòn

 

BẢNG GIỜ TÀU: HÀ NỘI – SÀI GÒN

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

TN 1

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

13.10

NHA TRANG

04.39

05.20

20.03

16.05

02.30

BẢNG GIỜ TÀU: SÀI GÒN – HÀ NỘI

GA ĐẾN

MÁC TÀU

SE2

SE4

SE6

SE8

TN2

NHA TRANG

19.30

22.00

09.00

06.00

13.10

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

03.30

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: HÀ NỘI – SÀI GÒN

                                                                          Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 1

814

945

1233

 

 

 

1633

1531

1181

1704

1601

SE 3

814

1111

1234

 

 

 

1679

1571

1335

1891

1775

SE 5

798

925

1209

 

 

 

1601

1501

1246

1799

1691

SE 7

798

925

1209

 

 

 

1601

1501

1246

1799

1691

TN 1

578

715

881

 

 

 

1611

1544

1311

1724

1683

 

BẢNG GIÁ VÉ TÀU: SÀI GÒN - HÀ NỘI

                                                                       Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU

LOẠI VÉ

NC

NCL

NML

BnT

BnLT

AnLT

BnT1

BnT2

BnT3

BnLT1

BnLT2

BnLT3

AnLT1

AnLT2

SE 2

814

945

1233

 

 

 

1633

1531

1181

1704

1601

SE 4

814

1111

1234

 

 

 

1679

1571

1335

1891

1775

SE 6

798

925

1209

 

 

 

1601

1501

1246

1799

1691

SE 8

798

925

1209

 

 

 

1601

1501

1246

1799

1691

TN 2

578

715

881

 

 

 

1611

1544

1311

1724

1683

Ghi chú các ký hiệu:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2
GP: ghế phụ

 
Hotline 24/7: Mr.Cường
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 huycuong_travel huycuongtourist
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top