Du lịch miền bắc

Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Golden Bay Party Cruise Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Golden Bay Party Cruise
Thời gian: 02 ngày / 01 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 1,650,000 vnđ
Tour Hạ Long luxury 1 ngày Tour Hạ Long luxury 1 ngày
Thời gian: 01 ngày
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 850,000 vnđ
Tour Hạ Long 3 ngày ngủ tàu Apricot Premium Cruise Tour Hạ Long 3 ngày ngủ tàu Apricot Premium Cruise
Thời gian: 03 ngày / 02 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 4,550,000 vnđ
Tour Hạ Long 3 ngày ngủ tàu Bhaya Cruise Tour Hạ Long 3 ngày ngủ tàu Bhaya Cruise
Thời gian: 03 ngày / 02 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 7,390,000 vnđ
Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Signature Cruise Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Signature Cruise
Thời gian: 02 ngày / 01 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 4,850,000 vnđ
Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Athena Cruise Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Athena Cruise
Thời gian: 02 ngày / 01 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 4,180,000 vnđ
Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Bhaya Classic Cruise Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Bhaya Classic Cruise
Thời gian: 02 ngày / 01 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 4,580,000 vnđ
Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Alisa Cruise Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Alisa Cruise
Thời gian:
Khởi hành:
Giá: 3,965,000 vnđ
Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Golden Lotus Classic Cruise Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Golden Lotus Classic Cruise
Thời gian: 02 ngày / 01 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: Giá liên hệ
Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu The Viet Beauty Cruise Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu The Viet Beauty Cruise
Thời gian: 02 ngày / 01 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 2,850,000 vnđ
Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Stalight Cruise Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Stalight Cruise
Thời gian: 02 ngày / 01 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 4,850,000 vnđ
Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Apricot Primium Cruise Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm - ngủ tàu Apricot Primium Cruise
Thời gian: 02 ngày / 01 đêm
Khởi hành: hàng ngày
Giá: 2,599,000 vnđ
 
Hotline 24/7: Mr.Cường
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 huycuong_travel huycuongtourist
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top