Lịch khởi hành tour Mỹ 2018

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR GHÉP MỸ - CANADA 2018

STT

TÊN TOUR

Khi Hành

Giá tour

Thi gian

1

Du lch liên tuyến Đông Tây

(Tng San Diego)

27.03.2018
12.04.2018
10.05.2018

66,900,000

10 ngày
9 đêm

17.02.2018
tour 02 t
ết

68,900,000

21.06.2018
12.07.2018
09.08.2018

71.900.000

2

Tour M B Đông: New York - Washington D.C - Philadelphia

17.02.2018

55,800,000

6 ngày
5 đêm

21.12.2017
11.01.2018
27.03.2018
12.04.2018
10.05.2018


53,500,000

26.06.2018
21.07.2018
09.08.2018

58,800,000

3

Tour M B Tây: Los Angeles - Las Vegas (Tng San Diego)

24.12.2017
16.01.2018
30.03.2018
15.04.2018
13.05.2018

51,700,000

7 ngày
6 đêm

20.02.2018

52,800,000

24.06.2018
15.07.2018
12.08.2018

54.800.000

4

Tour M B Tây: Los Angeles - Las Vegas ( Siêu Khuyến Mãi)

 

(Thi hn xuát vé là trước 45 ngày. Sau 45 ngày thêm 5 triu /khách)

21.02.2018
11.03.2018
25.04.2018
13.05.2018
24.06.2018
15.07.2018
12.08.2018
09.09.2018


HN: 34.900.000
SG:34.900.000

7 ngày
6 đêm

t 24/06 giá là
HN: 36.900.000
SG:36.900.000

 

Tour M B Tây: San Francisco - Los Angeles ( Siêu Khuyến Mãi)

01.04.2018
22.04.2018
27.05.2018

35.900.000
7 ngày
6 đêm

5

B Tây Canada Khuyến Mi


07.05.2018

49.900.000

6N5Đ

6

Toàn Cnh Đông Tây Canada:  Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria


28.03.2018
10.04.2018
25.10.2018
27.11.2018

69,900,000

9 ngày
8 đêm

7

Toàn Cnh Đông Tây  Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island

15.06.2018
30.09.2018

71.900.000

 

10.07.2018
25.08.2018

74.900.000

8

Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Ottawa - L Hi Hoa Tulip -Vancouver

15.05.2018

72.900.000

9

Tour B Đông Canada - Toronto


10.04.2018

57,300,000

5 ngày
4 đêm

10

Tour B Tây Canada - Vancouver

26.10.2017
01.05.2018

54,500,000

6 ngày
5 đêm

 
Hotline 24/7: Mr.Cường
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 huycuong_travel huycuongtourist
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top