Thông báo việc điều chỉnh thời gian tu bổ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TU BỔ ĐỊNH KỲ CÔNG TRÌNH LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

       Thực hiện Văn bản số 2969/VPCP-KGVX ngày 02/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đồng bào trong nước, Việt kiều và người nước ngoài biết: Từ năm 2018, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tạm ngừng tổ chức Lễ viếng, Lễ tưởng niệm để thực hiện công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ bắt đầu từ ngày 15/6 đến ngày 15/8 hàng năm.
          Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiện liên hệ công tác.
Nguồn: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
 
Hotline 24/7: Mr.Cường
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 huycuong_travel huycuongtourist
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top