Tour ghép Đông - Tây Bắc

BẢNG GIÁ TOUR GHÉP ĐÔNG – TÂY BẮC 2023

(Khởi hành từ Hà Nội – Giá áp dụng từ 01/09/2023)

MÃ TOUR

TÊN TOUR

TG

LKH

GIÁ TOUR

TOUR GHÉP TUYẾN MAI CHÂU – MỘC CHÂU – PÙ LUÔNG

DTV-DTB01

Hà Nội – Mai Châu

1N

Hàng ngày

890.000

DTV-DTB02

Hà Nội – Pù Luông

1N

Hàng ngày

1.550.000

DTV-DTB03

Mai Châu – Bản Lác (ngủ Dorm)

2N1D

Hàng ngày

1.350.000

Mai Châu – Bản Lác (ngủ Superior)

1.699.000

Mai Chau – Bản Lác (ngủ Duluxury)

1.850.000

DTV-DTB04

Mai Châu – Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (homstay)

2N1D

T7 hàng tuần

1.050.000

Mai Châu – Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (ks 1-2 sao)

1.190.000

Mai Châu – Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (ks 3 sao)

1.290.000

Mai Châu – Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (ks 4 sao)

1.650.000

DTV-DTB05A

Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (homstay)

2N1D

T7 hàng tuần

1.050.000

Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (ks 1-2 sao)

1.190.000

Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (ks 3 sao)

1.290.000

Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (ks 4 sao)

1.650.000

DTV-DTB05B

Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (homstay)

2N1D

Hàng ngày

1.750.000

Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (ks 1-2 sao)

1.800.000

Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (ks 3 sao)

1.950.000

Mộc Châu – Cầu kính Bạch Long (ks 4 sao)

2.650.000

DTV-DTB06A

Mộc Châu – Tà Xùa (Homstay)

2N1D

T7 hàng tuần

1.500.000

Mộc Châu – Tà Xùa (kstc)

1.690.000

Mộc Châu – Tà Xùa (ks 2 sao)

1.780.000

DTV-DTB06B

Hồ Suối Chiếu – Tà Xùa

2N1D

T7 hàng tuần

1.780.000

DTV-DTB07

Mai Châu – Pù Luông (ngủ Dorm)

2N1D

Hàng ngày

1.950.000

Mai Châu – Pù Luông (ngủ Superior)

2.190.000

Mai Châu – Pù Luông (ngủ Duluxe)

2.350.000

Mai Châu – Pù Luông (ngủ Mai Châu Rusic home)

3.190.000

DTV-DTB08

Khám phá Pù Luông (ngủ homstay)

2N1D

Hàng ngày

2.550.000

Khám phá Pù Luông (Pù Luông Eco Garden)

3.599.000

DTV-DTB09

Mai Châu – Pù Luông – Suối cá Cẩm Lương

2N1D

T7 hàng tuần

1.750.000

DTV-DTB10

Pù Luông – Thác Hiêu (ngủ Puluong Eco Garen)

3N2D

Hàng ngày

4.850.000

DTV-DTB11

Mai Châu – Pù Luông (ngủ 2 đêm Mai Châu – Dorm)

3N2D

Hàng ngày

2.499.000

Mai Châu – Pù Luông (ngủ 2 đêm Mai Châu – Superior)

2.950.000

Mai Châu – Pù Luông (ngủ 2 đêm Mai Châu – Duluxe)

3.250.000

Mai Châu – Pù Luông (Ngủ Mai Châu + Pù Luông)

4.850.000

DTV-DTB12

Pù Luông – Ninh BÌnh (Puluong Eco Garden + Trangan Ecologe)

3N2D

Hàng ngày

5.530.000

DTV-DTB13

Pù Luông – Ninh BÌnh 4N3Đ
(Puluong Eco Garden + Trangan Ecologe)

4N3D

Hàng ngày

7.250.000

DTV-DTB14

Mai Châu – Pù Luông – Ninh Bình

4N3D

Hàng ngày

7.250.000

DTV-DTB15

Pù Luông – Ninh Bình – Hạ Long 5N4D
(duluxe room + tàu ngủ 3*)

5N4D

Hàng ngày

10.450.000

Pù Luông – Ninh Bình – Hạ Long 5N4D
(duluxe room + tàu ngủ 4*)

11.350.000

DTV-DTB16

Pù Luông – Ninh Bình – Hạ Long 6N5DD
(duluxe room + tàu ngủ 3*)

6N5D

Hàng ngày

11.950.000

Pù Luông – Ninh Bình – Hạ Long 6N5Đ
(duluxe room + tàu ngủ 4*)

12.950.000

TOUR GHÉP TUYẾN HÀ GIANG - CAO BẰNG - BẮC CẠN

DTV-DTB17

Hà Giang – Lũng Cú – Nho Quế 2N3Đ

2N3D

Hàng ngày

2.790.000

DTV-DTB18

Hà Giang – Lũng Cú – Nho Quế (ks 1 sao)

3N2D

T6 hàng tuần

2.250.000

Hà Giang – Lũng Cú – Nho Quế (ks 2 sao)

2.390.000

Hà Giang – Lũng Cú – Nho Quế (ks 2+3 sao)

2.590.000

Hà Giang – Lũng Cú – Nho Quế (ks 3 sao)

2.850.000

DTV-DTB19

Hà Giang – Lũng Cú – Nho Quế - Khuổi Mi 3N4Đ

3N4D

Hàng ngày

4.050.000

DTV-DTB20

Hà Giang – Lũng Cú – Nho Quế - Du Già 3N4Đ

3N4D

Hàng ngày

4.150.000

DTV-DTB21

Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần – Hồ Ba Bể 3N2Đ (ks 2 sao)

3N2D

T6 hàng tuần

2.390.000

Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần – Hồ Ba Bể 3N2Đ
(ks Đức Trung 3*)

2.590.000

Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần – Hồ Ba Bể 3N2Đ
(ks Sunny 3*)

2.850.000

DTV-DTB22

Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Pắc Bó

3N2D

T6 hàng tuần

2.390.000

DTV-DTB23

Cao bằng -Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần 2N2Đ (ks 2 sao)

2N2D

Sáng thứ 6

2.200.000

Cao bằng -Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần 2N2Đ
(ks Đức Trung 3*)

2.400.000

Cao bằng -Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần 2N2Đ
(ks Sunny 3*)

2.550.000

DTV-DTB24

Cao bằng -Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần 2N2D (ks 2 sao)

2N2D

Tối thứ 6

2.200.000

Cao bằng -Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần 2N2Đ
(ks Đức Trung 3*)

2.400.000

Cao bằng -Thác Bản Giốc – Núi Mắt Thần 2N2Đ
(ks Sunny 3*)

2.550.000

TUYẾN TOUR GHÉP MÙ CANG CHẢI – Y TÝ – ĐIỆN BIÊN

DTV-DTB25

Mù Cang Chải – Khau Phạ - Tú Lệ (homstay)

2N1D

T7 hàng tuần

1.450.000

Mù Cang Chải – Khau Phạ - Tú Lệ (Kstc)

1.650.000

DTV-DTB26

Hà Nội – Bình Liêu mùa hoa lau

2N1D

T7 hàng tuần

1.880.000

DTV-DTB27

Mù Cang Chải – Tú Lệ – Trạm Tấu (homstay)

3N2D

T6 hàng tuần

2.150.000

Mù Cang Chải – Tú Lệ - Trạm Tấu (Kstc)

2.550.000

DTV-DTB28

Mù Cang Chải – Sapa

3N2D

T6 hàng tuần

2.590.000

DTV-DTB29

Mù Cang Chải – Tà Xùa

3N2D

T6 hàng tuần

2.490.000

DTV-DTB30

Mù Cang Chải – Trạm Tấu – Cu Vai

3N2D

T6 hàng tuần

2.290.000

DTV-DTB31

Ngải Thầu – Y Tý – Chợ phiên Bắc Hà

3N2D

T6 hàng tuần

2.880.000

DTV-DTB32

Điện Biên – Mường Phương

3N2D

T6 hàng tuần

2.490.000

DTV-DTB33

Điện Biên – Apa Chải – Mường Phăng

4N3D

T5 hàng tuần

3.560.000

TOUR GHÉP LIÊN TUYẾN ĐÔNG – TÂY BẮC

DTV-LTMN01

Sapa – Fansipan – Hà Giang

5N4D

Thứ 4

4.850.000

DTV-LTMN02

Hà Giang – Sapa – Fansipan

5N4D

Thứ 6

4.850.000

DTV-LTMN03

Sapa – Fansipan – Hà Giang (đi ngày về dêm)

4N4D

Hàng ngày

4.600.000

DTV-LTMN04

Hà Giang – Sapa – Fansipan (đi đêm về ngày)

4N4D

Hàng ngày

4.600.000

DTV-LTMN05

Hà Giang – Cao Bằng – Bắc Cạn (3 đêm ks 1-2 sao + homstay)

5N4D

Thứ 4

5.100.000

Hà Giang – Cao Bằng – Bắc Cạn (2 đêm 3* + 1 đêm 2* + 1 đêm phòng khép kín Ba Bể)

5.600.000

DTV-LTMN06

Hà Giang – Cao Bằng (2 đêm kstc + 1 đêm ks 2*)

4N3D

Thứ 4

4.750.000

Hà Giang – Cao Bằng (2 đêm ks 3* + 1 đêm kstc)

5.200.000

DTV-LTMN07

Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu

5N4D

Thứ 4

5.650.000

DTV-LTMN08

Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu

4N4D

Tối thứ 4

5.250.000

DTV-LTMN09

Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu

4N3D

Thứ 5

4.950.000

DTV-LTMN10

Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu

3N3D

Tối thứ 5

3.850.000

DTV-LTMN11

Mù Cang Chải – Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu

5N4D

Thứ 4

5.950.000

(Giá dành cho khách lẻ ghép đoàn)

- Giá tour áp dụng cho ngày thường. Giá có thể được điều chỉnh cho các ngày lễ, tết phụ thu theo tình hình thực tế và áp dụng cho từng chương trình trong những khoảng thời gian nhất định.
- Phạm vi đón khách: Hỗ trợ đón khách trong phạm vi các khách sạn phố cổ Hà Nội và Nhà Hát Lớn. Ngoài phạm vi khu vực hỗ trợ đón miễn phí trên, nếu quý khách muốn đón tận nhà hoặc ngoài địa điểm trên vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được hỗ trợ tư vấn.
- Giá tour dành cho trẻ em:
       + Trẻ em từ dưới 4 tuổi: Miễn giá tour, các chi phí phát sinh bố mẹ tự chi trả cho bé.
       + Trẻ em từ 4 - 8 tuổi: tính 75% giá tour.
       + Trẻ em từ 9 tuổi trở lên: Áp dụng như người lớn.
- Giá tour đã bao gồm: vé thắng cảnh, các bữa ăn, tàu, xe…. thuyền đò... (quý khách vui lòng xem chi tiết mục bao gồm – không bao gồm trong từng chương trình cụ thể).
- Giá tour chưa bao gồm: Thuế VAT, tiền TIP, và các chi phí cá nhân ngoài chương trình.
- Dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu:
       + Xe đón tiễn sân bay Nội Bài chỉ với giá từ 350.000 đồng/lượt/xe 4 chỗ. 500.000 đồng/xe 7 chỗ/lượt…..
       + Dịch vụ đặt phòng khách sạn với chất lượng dịch vụ tốt, giá ưu đãi.
- Quý khách nên mang theo áo ấm, ô, dù, áo mưa, giầy mềm, đồ dùng, thuốc men, CMND/Hộ chiếu cá nhân khi đi tour.
- Quý khách tự bảo quản hành lý, tư trang cá nhân hoặc gửi tại két sắt an toàn tại khách sạn. Công ty không chịu trách nhiệm nếu đồ đạc của quý khách bị mất.
 
Bạn cần hỗ trợ tư vấn thêm thông tin hoặc đặt giữ chỗ, đừng ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 0984247468 để được hỗ trợ tư vấn thông tin miễn phí giúp bạn lựa chọn chính xác hành trình theo ý bạn với chi phí hợp lý nhất. hoặc bạn gửi thông tin yêu cầu cho chúng tôi tại đây

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM&DV DU LỊCH 247 VIỆT NAM
Trụ sở: Khu Binh Sơn - TT.Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội.
VPGD: Tầng 4, tòa nhà HUD3, số 121-123 đường Tô Hiệu, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
Hotline: 0888.313.369 - 0984.247.468 - 0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com
Fanpge: https://www.facebook.com/Dulich247Vietnam
Website: www.dailytourviet.vn     www.travelviet.com.vn
 
Hotline tư vấn miễn phí 24/7:
0888.313.369
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top