Du lịch quốc tế

Tour Bắc Kinh - Thượng Hải 5 ngày 4 đêm Tour Bắc Kinh - Thượng Hải 5 ngày 4 đêm
Thời gian: 05 ngày / 04 đêm
Khởi hành: hàng tháng
Giá: 13,500,000 vnđ
Tour Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu 6 ngày 5 đêm Tour Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu 6 ngày 5 đêm
Thời gian: 06 ngày / 05 đêm
Khởi hành: hàng tuần
Giá: 21,290,000 vnđ
Tour Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn 5 ngày 4 đêm Tour Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn 5 ngày 4 đêm
Thời gian: 05 ngày / 04 đêm
Khởi hành: hàng tuần
Giá: 16,990,000 vnđ
Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày 6 đêm Du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày 6 đêm
Thời gian: 07 ngày / 06 đêm
Khởi hành: hàng tháng
Giá: 22,990,000 vnđ
Tour Trương Gia Giới - Viên Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm Tour Trương Gia Giới - Viên Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm
Thời gian: 05 ngày / 04 đêm
Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
Giá: 9,990,000 vnđ
Tour Hồ Nam - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn 5 ngày 4 đêm Tour Hồ Nam - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn 5 ngày 4 đêm
Thời gian: 05 ngày / 04 đêm
Khởi hành: thứ 4 hàng tuần
Giá: 12,500,000 vnđ
Du lịch Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 ngày 5 đêm Du lịch Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 ngày 5 đêm
Thời gian: 06 ngày / 05 đêm
Khởi hành: thứ 7 hàng tuần
Giá: 7,690,000 vnđ
Tour Trương Gia Giới - Viên Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 ngày 5 đêm Tour Trương Gia Giới - Viên Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 ngày 5 đêm
Thời gian: 06 ngày / 05 đêm
Khởi hành: T4 + T6 hàng tuần
Giá: 10,990,000 vnđ
Tour Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila 5 ngày 4 đêm Tour Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila 5 ngày 4 đêm
Thời gian: 05 ngày / 04 đêm
Khởi hành: hàng tuần
Giá: 17,990,000 vnđ
Tour Đại Lý - Mông Tự - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm Tour Đại Lý - Mông Tự - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm
Thời gian: 06 ngày / 05 đêm
Khởi hành: thứ 3 hàng tuần
Giá: 12,990,000 vnđ
Tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 8 ngày 7 đêm Tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 8 ngày 7 đêm
Thời gian: 08 ngày / 07 đêm
Khởi hành: hàng tháng
Giá: 19,990,000 vnđ
Tour Thành Đô - Cửu Trại Câu 5 ngày 4 đêm Tour Thành Đô - Cửu Trại Câu 5 ngày 4 đêm
Thời gian: 05 ngày / 04 đêm
Khởi hành: 09+23/08/2023
Giá: 16,990,000 vnđ
 
Hotline tư vấn miễn phí 24/7:
0888.313.369
0984.247.468
0948.247.486
Email: dieuhanhdulich247@gmail.com 
 
 
 
 

Thuê xe du lịch Hotline: 0984.247.468 / 0948.247.486 - Mr.Cường

back to top